D-JD-DD-DAOsDirector _ Sri.Vijayakumar Gogi
JD - Dr.Mangalagi
DD - Dr.Saraswathi, 
        Dr.Rafiya begum,
        Dr.Shanthakumari, 
        Dr.Dasar ( GCP)


Dr. B G PATIL ,
  DAO - GADAG.
Dr. Sadashivanand,
 DAO- Mangalore.
Dr.Sangamesh Kalahal
DAO - Bagalkot.
Dr.Alakananda Rao,
DAO - Udupi
 • Director - G.N.Sreekantaiah
 • JD - Dr. Mangalagi 
 • -----------DDs----------
 • DD (Ayu ) -      Dr.Saraswathi 
 • DD.(Homeo) -  Dr. Shanthakumari-
 • DD (unani) -    Dr.Rafiya begum
 • DD, GCP, Bengaluru- Dr.Dasar
 • ------------NRHM-- co-ord-------------------------
 • Dr. Shenoy -             P. O Mysore Divn
 • Dr. Vijayalakshmi - P. O Bangalore Divn
 • Dr.              -             P. O Gulburga Divn,
 • . . . . . -                       P. O Belgaum Divn
 • ********DAOs***********
 • --------Bangalore--Div--------
 • Bangalore(U)(R) - Dr. Ramalingaiah.
 • Kolar -             Dr. G.Yadrami-
 • Mandya -         Dr.Seethalaxmi
 • Tumkur -         Dr. Honnatti .
 • Davangere -     Dr. U.Siddesh
 • Chitradurga -  Dr. Venkataramaiah
 • Shimoga -        Dr. H.M.Hussain
 • -----------MYSORE --Div---------
 • Mysore -               Dr. Nagesh
 • Chamarajnagar  - Dr.Puneeth babu.
 • Hassan  -              Dr. Nanjaraj
 • Madikeri  -           Dr. Arethimmappa.

 • Mangalore -         Dr. Sadashivanand
 • Chikkamagalur -  Dr.H.M. Kottriah
 • Chikkaballapur - Dr. Nagarajappa. 
 • Udupi  -               Dr. Alakananda rao
 • Ramanagar          Dr. Shobharani
 • ----------BELAGUM--Div--------
 • Belgaum  -            Dr. Anuradha.
 • Bagalkote -           Dr. Sangamesh kalahal
 • Bijapur  -              Dr. Renuka.Y.Theradal
 • Gadag  -                Dr. B.G .Patil
 • Haveri  -               Dr. Vandana Galiavar-
 • Karwara(Uttara kannad ) - Dr. M. Ramachandra
 • --------GULBARGA--Div-------
 • Gulbarga  -     Dr. Bharati Hiremath
 • Dharwad  -     Dr. Kabadi Ganesh
 • Bidar -            Dr. Hafiz Ahmed
 • Raichur -        Dr. Khalil-ur-raheman
 • Koppal -         Dr. Basappa Valikar
 • Bellary -          Dr.Veeranagouda Patil
 • Yadagiri -       Dr. Vandana Galiyavar
 •  
 •  
 • KGAMOA Requests photos of all the above Officers Of Our AYUSH Dept. to publish in this site.